Developing tourism business

Here are all the various reports the I have able to contribute to during my career. The reports are all about developing tourism business. They are not peer-reviewed, but nonetheless, contain a lot of information about many different tourism topics.  The reports have been written in tourism development projects I have worked in. Most of them are in Finnish, aimed at Finnish tourism developers.

Rural tourism

Handbook of transnational rural wellbeing tourism product development

Asiakasarvo maaseutumatkailussa. Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden motivaatioista ja arvostuksista. 

Asiakasarvo maaseutumatkailutuotteessa. Raportti lomarengas.fi-sivuston asiakkaiden mielipiteistä. 

Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana.

Suositun majoitustyypin vaikutus maaseutumatkailijoiden motivaatioihin ja haluttuihin matkakohteen ominaisuuksiin.

Motivaatioiden ja haluttujen matkakohteen ominaisuuksien vaikutus suosittuun majoittumistyyppiin.

Maaseutumatkailijoiden vertailua Suomessa ja Itävallan Tirolissa.

Neljä maaseutumatkailijasegmenttiä: eroja aktiviteeteissa, matkustustavoissa ja tiedonhaussa. 

Eri majoitustyyppejä suosivien maaseutumatkailijoiden motivaatiot, aktiviteetit, lomakäyttäytyminen ja tiedonhaku. 

Maaseutumatkailututkimuksen tuloksia. 

Kysyntälähtöiset maaseutumatkailutuotepaketit.

Maaseutumatkailijoiden iän, sukupuolen sekä matkaseuran vaikutus maaseutumatkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen. 

Asiakkaan odottama arvo maaseutumatkailun segmentoinnin ja tuotekehityksen perustana: Loppuraportti

eTourism

Matkakohteen ja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen ja mittaaminen

Pelillisyyden ja asiakkaan osallistamisen hyödyntäminen elämysmatkailualan palvelukehityksessä

Vertaismajoituspalvelut Suomessa

Sustainable tourism

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa. Ekosertifikaatit ja hiilijalanjälki. 

Cultural tourism

Kulttuurimatkailun vaikuttavuusindikaattorit: Esiselvityshankkeen 2013-2015 loppuraportti.

Nature tourism

Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille – Kirjallisuuskatsaus. 

International tourism

Venäläiset matkailijat Suomessa

Kiinalaiset matkailijat Suomessa

Japanilaiset matkailijat Suomessa

Saksalaiset matkailijat Suomessa