Presentations

My presentations

I have given dozens of presentations in seminars, conferences and workshops all over the world on various topics. I have uploaded most of them to my SlideShare account. I have also listed them all below, or at least as many as I can remember.

Suomalaiset matkailualueet kansainvälisillä markkinoilla: näkökulmia ja tutkimustuloksia

A closer look at tourist information search behaviour when travelling abroad: what is the role of online marketing in destination choice?

Utilizing Open Data in Tourism

Instagram markkinointi

Jakamistalous ja majoituspalvelut: analyysi käyttäjistä ja vaikutuksista matkustuskäyttäytymiseen

eTourismCurriculum Finland 2015

Rural wellbeing tourism services – market research results from Prowell-project

Avoin data matkailuliiketoiminnan kehittämisessä

Esimerkkejä pelillisyyden hyödyntämisestä matkailukontekstissa

Online Market Segmentation in Tourism

Comparing Internet use of Travel Motivation and Activity Based Segments

Suomalaisten matkailuyritysten sosiaalisen median käyttö ja koulutustarpeet

Markkinointia ulkomaalaisille asiakasryhmille

Maaseutumatkailun kansainvälistyvät mahdollisuudet

Suomalainen maaseutumatkailija Internetissä